Workshops

Het begrijpen van wie we zijn als mens, is een verlangen, die we, vroeg of laat, allemaal van binnen voelen opkomen. We begrijpen wellicht al dat de wereld om ons heen en de ontmoetingen met anderen mensen een spiegel is van onszelf. Toch is het naar onszelf kijken en in de ontmoeting gaan met onszelf, niet altijd eenvoudig, want het vraagt om eerlijkheid over onze eigen behoeftes en verlangens. We hebben echter geleerd dat dit egoïstisch is en dat je jezelf dient weg te cijferen. Dat de behoeften van anderen voor die van jou dienen te gaan. Toch is het nemen van verantwoordelijkheid en het aangaan van je eigen proces een goede manier om én voor jezelf een plezierig en vervuld leven te creëren én vorm te geven aan een betere wereld.

Wij zijn allen unieke en complete wezens, die bestaan uit het zichtbare en het onzichtbare. In onze maatschappij zijn we echter geneigd om het onzichtbare te negeren ten bate van het zichtbare. We fantaseren over anderen op basis van hun uiterlijk. We trekken conclusies over emoties op basis van stembuigingen, we beoordelen intelligentie aan de hand van behaalde diploma’s en we boordelen iemands ziel aan de hand van de kerk die hij wel of juist niet bezoekt.

Het zichtbare bevat echter aanwijzingen voor het onzichtbare, maar is niet de hele waarheid. Het is slechts een spiegelbeeld, het beeld dat men van zichzelf heeft en aan de wereld presenteert. Om vele redenen verbergen en verdraaien wij dit beeld. Achter deze spiegelbeelden zitten mensen die afgesneden zijn van de onzichtbare waarheden, mensen die hun verbinding met de natuur, geest en liefde grotendeels verloren hebben. Zij hebben het zichtbare tot hun werkelijkheid gemaakt.

De meesten van ons zijn met moeilijkheden uit de kindertijd omgegaan door het innerlijke, onzichtbare zelf te kleineren, te verzwakken, te negeren of te verbergen. We hebben ons aangepast aan datgene wat de uiterlijke zichtbare wereld van ons vraagt. Zo zijn we steeds verder van onze werkelijke kern, onze essentie afgedwaald.

Binnen onze workshops word je uitgenodigd om weer in contact te komen met dit innerlijke onzichtbare zelf, dat sensitief en kwetsbaar is, bemind en gekoesterd wil worden. Instinctief van andere mensen houdt en hen wil koesteren. Begrip heeft van planten, dieren en verbonden is met de natuur en de aarde, verbonden is met de Goddelijke bron (een hoogste macht, waar je je eigen naam en vorm aan geeft) en intuïtief is, beelden kan zien, stemmen kan horen en dingen kan weten op het diepste niveau van waarheid.

Om hiermee in contact te komen, mag je weer te gaan luisteren naar je eigen behoeften,
je verlangens en je dromen. Je dient jezelf op de eerste plaats te zetten en verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, zodat je in alle omstandigheden, helemaal jezelf kunt blijven.

(035) 751 20 30