Wie zijn wij?

Isabella Sophia

Ik ben mijn carrière begonnen in de reguliere gezondheidszorg en ik heb in deze periode steeds meer ervaren dat de mens daar niet als geheel benaderd wordt, en dat het alleen bestrijden van de symptomen, niet bij mijn manier van werken en denken past. Ik heb daarom verdere verdieping gezocht in andere vormen van geneeswijzen. Ik heb verschillende studies gevolgd; onder andere een 4-jarige HBO opleiding tot holistisch coach en therapeut en in de Archetypische- en Chakra psychologie.

Mijn wortels liggen echter in het sjamanisme en ik ben door verschillende sjamanen opgeleid, onder andere in de Siberische en Peruaanse tradities. Voor mij betekent sjamaan zijn; een gids zijn op het pad dat leid naar de eigen essentie. Door het pad zelf te bewandelen en me daar steeds verder in te verdiepen en bekwamen, kan ik anderen uitnodigen om de weg naar de eigen essentie terug te vinden.

Ik ben nu ruim 18 jaar werkzaam als coach en therapeut en heb in die begin periode ook veel workshops en trainingen gegeven aan groepen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Steeds vaker kreeg ik van deze mensen de vraag om een opleiding neer te zetten, omdat er behoefte was aan verdere verdieping, en zo is Ananta 13 jaar geleden ontstaan.

Samen met Peter Wolvers heb ik Ananta opgericht en onze gedeelde droom hierin was een nieuwe vorm van zorg voor gezondheid uit te dragen. Waarin mensen, opgeleid als therapeuten en coaches, leren om daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en onze samenleving. Zo kunnen we een andere visie met elkaar uitdragen en bouwen aan een nieuwe en duurzame wereld.

De toegevoegde waarde van het sjamanisme als wortels van deze opleiding betekent dat onze studenten leren om de reis met zichzelf aan te gaan tot op het zielsniveau. Als we leren hoe we onze ziel kunnen helen, heeft dat als gevolg dat we vanuit onze authenticiteit gaan handelen. Cliënten kunnen dan vanuit die oorspronkelijke essentie begeleidt worden met als gevolg dat ook zij de weg terug kunnen gaan naar hun eigen autonomie.

Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven en alles wat daarin gebeurt, als een spiegel zien van het eigen leerproces, betekent dat we ons zelf niet meer beschouwen als slachtoffer van omstandigheden of speelbal van het lot. Zo kunnen we ons leven weer in eigen handen te nemen en op een verantwoordelijke manier medescheppers worden van een nieuwe samenleving. Dat betekent echter niet dat Ananta een zweverige opleiding is, want vergeet niet dat de kennis van de sjamanen over geneeskunst al eeuwen ouder is dan onze moderne ziekenzorg. Juist het weer integreren van deze oude kennis in samenwerking met de moderne geneeskunst vanuit het reguliere circuit is de kracht van Ananta. Niet voor niets zijn we een erkende HBO opleiding en dat betekent dat, je met je diploma op alle facetten van onze samenleving kunt werken.

We verwachten dat onze studenten voor 100% bereid zijn om voor zichzelf te gaan, om te worden wie ze bedoeld waren te zijn. Dat is niet zomaar iets, want we dienen eeuwen van conditionering en aangepast gedrag af te leggen, dat vergt de moed om de oude patronen te doorbreken en nieuwe keuzes te maken.

 

Marian Salari

Na mijn middelbare school ben ik eerst een aantal jaren bij diverse specialisten en een huisarts in de reguliere gezondheidszorg gaan werken. Ik heb in die jaren veel geleerd over, hoe er vanuit onze zorg gekeken wordt naar de mens, nl. als deel: een oor, een orgaan, gebit etc. in plaats van naar het geheel. Deze eenzijdige benadering zette me steeds meer aan het denken en heeft er toe geresulteerd dat ik uiteindelijk het roer omgegooid heb in mijn leven. Ik voelde dat ik de stap mocht maken van “ziekenzorg” naar werkelijke “gezondheidszorg”. Ik ging me vervolgens verdiepen in natuurvoeding en gezondheid en ben een periode franchisenemer geweest van één van de eerste natuurvoedingswinkels in Nederland.

Hier werd de basis gelegd voor mijn verdere weg op het pad naar een andere gezondheidszorg. Veel mensen heb ik zien veranderen door gezonde voeding en een gezonde leefstijl, zoals o.a. yoga en meditatie. Vervolgens ben ik sociologie gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. Een andere passie in mijn leven is namelijk mijn interesse in de mens en samenleving, die door mijn studie alleen maar verder werd aangewakkerd. Ik maakte na mijn studie opnieuw de keuze om in de gezondheidszorg te gaan werken, maar nu als onderzoeker/adviseur en coach en vanuit een andere visie. Zo kreeg ik de mogelijkheid om het belang van de holistische geneeswijze verder uit te dragen.

Toch bevredigde dit werk mij op de langere tijd duur ook niet helemaal en daardoor raakte behoorlijk burn-out. Hoewel ik daar nog midden in zat, werd ik uitgenodigd door Peter en Isabella om als één van de eerste studenten de opleiding tot holistisch therapeut/coach bij Ananta te volgen. Met als slogan; je kunt nog jaren afhankelijk zijn van een therapeut, of je kunt je eigen therapeut worden. Dat heeft mijn leven volledig veranderd. Deze opleiding kwam op het juiste moment, ik hoefde alleen maar de uitnodiging aan te nemen. Tegelijkertijd ben ik in die periode ook gestart met de opleiding tot Dru yoga docent omdat ik had ervaren hoe weldadig dat was voor mijn lichaam. Met behulp van de Dru yoga was ik in staat de blokkades in mijn lichaam als gevolg van de burn-out op een eenvoudige manier op te heffen, waardoor snel veranderingen zichtbaar werden.

Beide opleidingen hebben me geholpen om weer te worden wie ik bedoelt was te zijn en hebben me geleerd mijn eigen kwaliteiten te (her)ontdekken. Ik ben twee jaar na mijn start bij Ananta zelfstandig ondernemer geworden en kon toen direct mijn kwaliteiten als coach/therapeut neerzetten, evenals Dru Yogalessen.

Nu ruim 8 jaar na het behalen van mijn diploma’s geef ik als docent al weer een aantal jaar les in zowel Lichaamsbewustzijn als de Medische Basiskennis bij Ananta en dat doe ik met heel veel plezier. Ook nu weer komt het stuk gezondheidszorg terug als rode draad in mijn leven. Het werken met de studenten ervaar ik als een feest, want we leren veel van elkaar en kijken regelmatig in elkaars spiegel; wat ik als een cadeau ervaar.. Dit geldt ook voor het werken met mijn collega docenten. We leren veel van elkaar, bij Ananta zullen de lessen nooit statisch worden. We ontwikkelen ons en de opleiding blijft daardoor dynamisch en uitdagend

Voel je welkom!

 

Jasja van den Brink

Ik ben Jasja van den Brink, Communicatie- en Trainingsdocent bij Ananta. De menselijke kant van communicatie intrigeert mij. Er zijn mensen die training na training aflopen, maar in hun communicatie is er na afloop vrijwel niets veranderd, want ín de persoon is er niets veranderd.

Ik ga bij mijn werkzaamheden uit van energetische communicatie, wat inhoudt dat jij als hele persoon mee resoneert in de communicatie. Zo kun je je bijvoorbeeld voornemen om eindelijk eens heldere feedback aan iemand te geven, maar als jij er diep van binnen van overtuigd bent dat jij er niet toe doet, dat jij hier op aarde bent om anderen een genoegen te doen, zal er van dat voornemen waarschijnlijk weinig terecht komen. En zelfs áls je de moed vindt en doorzet, is het nog maar de vraag of je in je feedback gehoord wordt. Bij mijn communicatietrainingen gaat het dus niet zozeer om het ‘trucje’, maar wordt er gekeken wat maakt dat nou juist dit ‘trucje’ voor jou zo lastig is. En wat ga jij daarmee doen?

In de Train-de-trainer opleiding maak ik gebruik van de kennis en ervaring die ik heb opgedaan bij het lesgeven in het basisonderwijs, als Docent Onderwijskunde & Pedagogiek op een Hbo-instelling en die ik nog steeds opdoe in mijn dagelijkse werk als trainer/opleider. Ook hier geldt dat de theorie niet geschuwd wordt, maar dat de meerwaarde verkregen wordt daar waar de theorie in de praktijk aan jouw persoonlijk ontwikkeling raakt. Waar schuurt het en waarom? En wat vraagt dat van jou?

Ik heb een eigen bureau voor training, coaching en communicatie: Raafels. Ik ben specialist in het begeleiden van groepen en individuen die onderzoeken waardoor hun handelen gestuurd wordt en welke middelen er zijn om dit handelen effectiever te maken. Ik maak gebruik van een breed scala aan technieken en inzichten als NLP/communicatie, positieve psychologie, mindset, metaforisch werken en op mindfulness én hersenonderzoek gebaseerde technieken om verandering te bewerkstelligen.

Naast mijn werk heb ik gelukkig ook nog een privéleven. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. In mijn vrije tijd mag ik graag lezen, schilderen, nadenken over de mysteries van het leven..

Tot ziens bij Ananta!

 

Inge Septer

Na mijn studie sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) heb ik jarenlang gewerkt binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Eerst enkele jaren als groepswerker en ambulant begeleider, daarna als trajectbegeleider binnen de gezinsbegeleiding. Om mijn kennis op peil te houden volgde ik verscheidende cursussen en ging de breedte in door me ook te scholen op managementgebied. Ik bleef echter een eenzijdigheid voelen en was continu op zoek, zonder precies helder te hebben wat ik eigenlijk trachtte te vinden.

In 2006 kwam ik in aanraking met Ananta Opleidingen. Ik was tweemaal proefcliënt geweest voor de overgangsexamens en de diepgang die ik daarbij had ervaren had me nieuwsgierig gemaakt. Met veel plezier heb ik de opleiding doorlopen en in 2010 afgesloten met een mooi examenproject.

De werkwijze van Ananta heeft me vanaf het begin aangesproken. Wat er wordt uitgedragen wordt ook geleefd, zelfreflectie is de rode draad. Nieuwe ontwikkelingen worden direct doorgevoerd binnen het lesaanbod, afgestemd op de ontwikkelingsfase van de lesgroep en de tijdgeest van dit moment. Tevens wordt er afgestemd op de persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en groei van ieder individu.

Door deze vorm van lesgeven werd ik uitgedaagd opgedane (boeken)kennis in de ervaring te toetsen en zo te ontdekken of het ook echt mijn waarheid is. Ik werd geprikkeld om nieuwe kwaliteiten in mezelf te ontdekken en heb oude kennis weer in mezelf mogen integreren. Binnen mijn huidige werk als coach en re-integratiebegeleider combineer ik mijn opgedane ervaringen uit de reguliere hulpverlening met de ervaringen vanuit Ananta. Dit maakt dat ik in plaats van een eenzijdigheid nu een volledigheid in het werk ervaar.

Binnen de vakgebieden van Ananta heb ik altijd een grote affiniteit gevoeld met het vakgebied reflectie. Daarbij geniet ik van het werken met groepen. Naast het groepswerk binnen de (jeugd)hulpverlening heb ik veel campingwerk gedaan, pony- en zeilkampen begeleid en natuurworkshops gegeven aan groep 8 van de basisschool. Een voor mij logische vervolgstap was dan ook om aansluitend op de 4-jarige opleiding de 2-jarige trainers- docentenopleiding te volgen bij Ananta en me verder te verdiepen in het vakgebied reflectie. Na deze twee jaar ben ik intern verder opgeleid en dat heeft me gebracht tot de docent die ik nu ben.

In mijn reis naar verdere ontwikkeling volg ik verscheidene verdiepende, op ervaring gerichte, cursussen en workshops en voel ik me nauw verbonden met de zweethutceremonie. Dit is een oeroude ceremonie van reiniging en loslaten, van groei en wedergeboorte. Daarnaast heb ik een grote liefde voor de magie van de natuur en het meesterschap van de dieren.

Ik hoop je binnenkort bij Ananta te ontmoeten.

Mark Hoek

Mijn naam is Mark Hoek (1959) en ik geef het vak Chakra psychologie bij Ananta.

Van jongs af ben ik bezig met de bedoeling/betekenis van het bestaan. Vanuit die zoektocht ben ik met diverse spirituele richtingen bezig geweest, altijd op zoek naar wat het beste paste bij mij en mijn waarheid. De richtingen die mij het meest hebben gevormd zijn Sannyasins van Osho, Advaita Vedanta bij Alexander Smit en de Avatar trainingen van Harry Palmer. Daarnaast was ik werkzaam als administrateur en ICT-er, maar daar lag niet mijn passie.

Tot ik in 1995 in contact kwam met het sjamanisme voelde dat als een thuiskomen. Mijn opleiding hierin, heb ik ontvangen van Black Bear en Christopher Beaver. Hun unieke manier van lesgeven; confronterend, humorvol en altijd op een liefdevolle wijze, zijn een leidraad voor mijn leven geworden. Van hun heb ik geleerd dat alles energie is en dat ook je schaduwkanten energie is, die je om kunt zetten naar kracht. Dat maakte het voor mij mogelijk om mijn eigen schaduwkanten onder ogen te gaan zien en daar ook wat mee te doen. IIk ben nog steeds bezig me daar verder in te verdiepen.

Vanaf 2004 ben ik intensief bezig met de Susquehannock benadering, die juist uitgaan van wat al je sterkste kant is. Deze benadering waarin de liefde van het bestaan en de spirits mij diep hebben geraakt, hebben me ook een diep vertrouwen in het leven gegeven. Ik was daar zo enthousiast over dat ik daar ook mijn werk van heb gemaakt en sindsdien geef ik workshops, les en individuele sessies.

Het werken bij Ananta is me heel dierbaar, want het vier jaar lang volgen en begeleiden van mensen die door een intensief groeiproces gaan is heel dankbaar werk. Met vallen en opstaan zie je hoe de studenten in hun kracht komen te staan en helder krijgen wat de bedoeling is van hun leven.

Tessa Visch

Ik was op school altijd meer bezig met de mensen dan de lesstof. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Al snel zie ik bij mensen de wond die de maskers vormt rondom het ware zelf. Dit deed mij vroeger verbazen over het feit dat er zoveel ruzies zijn en mensen steeds maar weer dezelfde kind pijnen met elkaar blijven uitspelen. Afwijzing, niet gezien worden, verlating, manipulatie…

Ik ontdekte mijn passie: mensen weer in contact brengen met hun ware zelf door inzicht te geven in wat hen hier vandaan houd. Dit proces meemaken brengt mij dankbaarheid en vreugde, omdat er na het loslaten van het oude, weer ruimte komt voor het nieuwe. Nieuwe vormen van (samen)leven die niet gebaseerd zijn op overleving maar gecreëerd worden vanuit plezier, liefde, overvloed en verbondenheid.

Ik heb tijdens mijn studies bestuur- en organisatiewetenschap en Human Resource Management waardevolle kennis opgedaan over het wel en wee van organisaties en de mens in de organisatie. Ik kwam er al snel achter dat de dynamieken in organisaties net zo werken als die in de mens. Wanneer de mens niet vrij en geblokkeerd is in de organisatie, zie je dit terug in het geheel en zal de organisatie stagneren.

Ik heb er voor gekozen om de 5 jarige HBO opleiding tot Levenstherapeut te volgen aan School of Life. Eindelijk een plek waar mijn taal gesproken werd. De taal van de energie. Hier heb ik mijn eigen blokkades en pijnen leren kennen, maar bovenal mijn kwaliteiten en hartverlangens die hieronder verborgen lagen. Er volgde vele cursussen om mijn nieuw ontdekte zelf als energetisch wezen te vormen.

Zit in zoveel cirkels als je maar kan,’ las ik in een boek wat geschreven is vanuit het Pleiadisch bewustzijn. Dit triggerde in mij een oud innerlijk weten: de heilige ruimte die gecreëerd wordt door eenvoudigweg het zitten in een cirkel met mensen die als gedeelde (onbewuste)intentie hebben de derde dimensie te overstijgen, creëert een krachtig portaal. Deze verbinding van de groep bekrachtigt de individuele energie, brengt nieuwe energie binnen en kan deze verankeren in de aarde. Het zitten in cirkels met deze intentie ondersteund ons als mens en hiermee ook de aarde in haar transformatieproces. Het organiseren en begeleiden van dit soort cirkels lijkt iets te zijn dat ik in vele levens al ervaren heb. Lesgeven voelt dan ook vanaf dag een als een natuurlijk gegeven.

Dit bracht mij er toe om verschillende organisaties op te zetten. Vanuit mijn eigen praktijk The 13th Edition werk ik, samen met mijn compagnon, als Levenstherapeut en verzorg ik lessen, geef ik workshops en trainingen op het gebied van chakra-psychologie, waarneming en multi-dimensionaliteit. Belangrijke thema’s in mijn leven/lessen zijn helend contact door overgave aan het Hier en Nu, bewuste keuze, aankomen op aarde, grenzen, slachtofferschap en eigen verantwoordelijkheid.

Daarnaast ben ik mede creator van het platform Young Masters Global. Een platform ter ondersteuning en inspiratie van jonge meesters: bewuste, verbonden jonge mensen die mee willen creëren aan een nieuwe wereld. We bieden workshops en retraiteweken ter inspiratie en ondersteuning van het leven op aarde vanuit een hart gedragen bewustzijn. Daarnaast bieden we een online platform waar leden met elkaar kunnen delen vanuit hun hart en offline ontmoetingen kunnen organiseren.

Naast het lesgeven volg ik zoveel mogelijk mijn hart in het creëren van mijn leven.  Het bereiden van een maaltijd met verse biologische groenten, het opzoeken van de natuur, muziek, dansen en het werken met kinderen zijn gebieden in mijn leven die mij intens geluk brengen.

Contact opnemen

(035) 751 20 30