Missie

De focus voor Ananta ligt op het realiseren van Zorg voor de (eigen) Gezondheid.

Dit gaat niet alleen over fysieke gezondheid voor de mens als individu, maar ook over gezonde bedrijfsvoering. Onze uitgangswaarde hier is preventieve zorg, want zoals we allemaal weten, is voorkomen beter dan genezen. Als er echter al een probleem ontstaan is, zullen we op het diepst mogelijke niveau naar de oplossing zoeken: de oorzaak.

In de achterliggende jaren zijn er velen die gebruik hebben gemaakt van onze opleiding en de individuele begeleidingstrajecten. Wij hebben reeds bij een aantal grote bedrijven onze diensten gerealiseerd en er komen jaarlijks nieuwe bedrijven bij. Door de succesvolle afronding van deze begeleidingstrajecten, wordt de toegevoegde waarde van Ananta herkent en kiezen bedrijven ervoor, om de samenwerking met Ananta verder te continueren.

Ons advieswerk is vooral gericht op het Midden en- Klein bedrijf, waarbij we deze bedrijven ondersteunen bij al hun vraagstukken: met het menselijk kapitaal als startpunt.

Met resultaat als uitgangspunt.

(035) 751 20 30