Mannenworkshop

Een zoektocht naar mannelijke identiteit

Dit bacchische type is het toonbeeld van een compleet mens, een Zorba de Boeddha’, die wijn kan drinken, op het strand kan dansen en kan zingen in de regen en tegelijkertijd beschikt over het diepe inzicht en de wijsheid van een wijze. In zijn ene hand heeft hij een lotus, ten teken dat hij de gratie van het vrouwelijke respecteert en in zich heeft. Zijn blote borst (een open hart) en ontspannen buik laten zien dat hij zich ook op zijn gemak voelt met zijn mannelijke kant; hij heeft genoeg aan zichzelf. Voor een man betekent deze kaart een periode waarin de conventionele mannelijke stereotypen worden doorbroken en hij als een hele mens de kans krijgt te schitteren.

In deze tijd zijn vaders veelal afwezig in het leven van hun zonen. Ze werken de hele dag, komen laat thuis en laten de opvoeding van hun zonen meestal aan de moeder over. In de meeste gevallen is het probleem van de vader echter niet dat hij fysiek afwezig is, maar emotioneel afwezig.

Zonder contact met zijn vader is de zoon verloren. Zijn vader is zijn eerste voorbeeld van mannelijkheid, en om een man te worden zal hij de verbinding met zijn vader moeten maken. Maar als zijn vader afwezig is, heeft de zoon niets om zich op te richten en elders voorbeelden van mannelijkheid opzoeken.

De voorbeelden van verloren zonen in het dagelijkse leven zijn talloos. Zo zijn er de zonen die het mislukken van hun vader en de openlijke of verholen kritiek daarop van de moeder goed proberen te maken door de ladder van succes te beklimmen, in de hoop dat geld en roem redding kan brengen. Andere zonen zoeken het niet hogerop, maar dalen juist af in de onderwereld. Ze hebben gezien hoe de wereld van werk en succes hun vader gebroken heeft en weigeren er iets mee van doen te hebben. Ze zetten zich af tegen uiterlijk vertoon, geld en macht, en dossen zich uit in de kleuren van de onderwereld.

De verloren zoon is ook de macho die zich bedient van een pseudo-mannelijkheid om zijn onzekerheid en angst te verbergen. Hij denkt dat de uiterlijke façade van macht, controle en beslistheid die hij bij andere mannen ziet, hem tot een man maken, maar hij ziet niet dat achter het beeld van de anderen er een even grote onzekerheid schuil gaat. De softe man lijkt uiterlijk het tegenbeeld te zijn van de macho, maar ook hij mist een mannelijke bodem om op te staan. In zijn onzekerheid over zijn eigen mannelijke aard klampt hij zich vast aan een (te) vrouwelijk beeld. Het is de man die zijn liefde en aandacht bij de vrouw zoekt en zich verre houdt van de mannenwereld.

De macht van de moeder
De moeder is bang dat haar zoon haar verlaat en net zo zal worden als zijn vader. Ze zal alles doen om haar ‘lieve kleine jongen’ ver van de mannenwereld te houden. Het is een wereld die gevaarlijk en grof is, waar geweld en ruwheid de boventoon voeren of waar voor hoge idealen veel strijd wordt gevoerd. Terwijl de man in de tijd, dat de kinderen het huis verlaten, zich meestal op het hoogtepunt van zijn carrière bevindt, staat de moeder voor een gapende leegte. Het enige wat haar overblijft is haar invloed op haar kinderen, vooral op de zonen, die als volwassenen ook de machtswereld van de mannen representeren. Zolang ze haar macht over de zoon nog voelt, heeft ze nog een voet tussen de deur, heeft ze nog iets te zeggen in een wereld die haar onthouden wordt. Ze houd een energetische navelstreng in stand en leven schenken, voeden en beschermen, gaat vaak naadloos over in beheersen, manipuleren en gebruiken. In deze tijd zien we dat veel mannen verward zijn over hun identiteit als man. De veranderende rolpatronen tussen mannen en vrouwen hebben de man in onzekerheid gebracht over zijn eigen rol. Vrouwen hebben de afgelopen decennia gestreden voor hun rechten en eisten hun terechte plaats en waardigheid weer op in de door mannen gedomineerde wereld. Maar naast veel goeds heeft het feminisme een hoop schade aangericht aan de mannelijke ziel.

Van jongen naar man
In oude culturen werd de overgang van jongen naar man vaak op rituele wijze georganiseerd. Middels initiatie rituelen werd de zoon, die in de pubertijd kwam, weggehaald bij de moeder, het bos ingestuurd met enkele opdrachten en vervolgens opgenomen in de cirkel van de mannen van de stam. Door rituelen en inwijding uit onze cultuur te verwijderen zijn we de mogelijkheden kwijtgeraakt waardoor zowel mannen als vrouwen hun eigen identiteit kunnen vinden op een diepe volwassen en levens bekrachtigende manier.” Jongeren die niet zijn ingewijd zullen zelf naar manieren zoeken om los te komen van hun ouders. Ze zullen zich afzetten, zich uitdossen op manieren die hun ouders verafschuwen en alles doen wat niet hoort in de ogen van hun ouders of van de maatschappij. Om bewust te kunnen kiezen voor een nieuwe en bewustere manier van leven, hebben we informatie nodig, informatie die vaak moeilijk te vinden is in de oude structuren en verhalen omdat ze vaak zo versluierd en verstoord aangeboden wordt. De kern van de informatie die we zoeken ligt echter ook in onszelf verborgen en soms heb je alleen iemand nodig die je de weg wijst, die een gids voor je is en die licht brengt in de verborgen dieptes van jezelf. Een gids die ons inwijdt in de kennis en de geheimen van het leven: Hoe ga ik om met macht en onmacht? Wat is mijn rol in de wereld? Hoe benaderen we een vrouw op een goede manier, zonder angst niet goed genoeg te zijn? Hoe kan ik me weer verbinden met mijn gevoel zonder mijn mannelijkheid te verliezen? Hoe verbind ik seksualiteit met liefde? Hoe kunnen we fouten onder ogen zien zonder onze eigenwaarde te verliezen? Allemaal vragen die een man op zijn levenspad tegenkomt en waar hij een antwoord op zal mogen vinden om zijn eigen identiteit te vinden. Eén van de grootste uitdagingen van deze tijd is dat mannen zich gaan bezinnen over de rol die ze spelen en de uitdaging oppakken die voor ze ligt. Niet meer overheersen vanuit een oud dominant beeld van mannelijkheid, maar ook niet terugwijken uit angst of schaamte. De kunst bestaat eruit met gevoeligheid én betrokkenheid de plek in te nemen in de wereld van gezin, werk en samenleving. Er is een grote behoefte in deze tijden van grote veranderingen om het vrouwelijke principe op aarde weer toe te laten en te gaan leven, ook als je een man bent, maar zonder het verlies van je mannelijke identiteit De uitnodiging die er onder andere voor deze tijd is, is om juist de laatste en misschien wel sterkste dualiteit die in ons aanwezig is te overstijgen, te verbinden en samen te smelten; namelijk het mannelijke en vrouwelijke in onszelf dat voortdurend in strijd is met elkaar al sinds het begin van de tijd;

Om weer menselijk te worden

Als je de uitdaging wilt aangaan:
Wordt het programma afgestemd op de groep mannen die zich opgeven voor deze workshop en is nooit statisch. Jullie worden steeds opnieuw uitgenodigd zelf aan te geven waar je behoefte aan hebt, ook tijdens de dagen zelf. Jullie kunnen oude kennis en verborgen wijsheid verwachten, initiaties en inwijdingen vanuit de oude culturen en het sjamanisme.
Je gidsen voor deze reis zijn Peter Wolvers en Isabella Albers (jazeker een vrouw)

Kosten per dag zijn € 122 (opgave per half jaar= 7 dagen) en vinden plaats op onze locatie Lange Brinkweg 11-A in Soest koffie, thee en lunch zijn daarbij inbegrepen.

Data; 1 november, 6 december, 3 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april en 9 mei.

Heb je nog vragen bel dan even met Peter; 035-7512030
Opgave via bij Isabella Albers via email adres i.albers@ananta.eu

Mannelijkheid is glorieus, schitterend, seksueel, humorvol, uitdagend.”

(035) 751 20 30