Workshops bij Ananta Opleidingen

Je wilt jezelf graag ont-wikkelen en inzicht krijgen in je patronen, je overtuigingen en in de blokkades die je belemmeren in je persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Je wilt duidelijkheid over je sterke kanten, over je mogelijkheden en wellicht zelfs over wat je ‘het reisdoel’ in je huidige leven zou kunnen noemen. Je zoekt een manier om je leven vorm te geven zoals jij het hebben wilt: een leven vol vervulling waarin je verwezenlijkt wat jij belangrijk vindt.

Ananta biedt je de uitdaging om met jezelf aan de slag te gaan en een stap verder te zetten. Om je hierin te ondersteunen bieden wij de volgende workshops aan:

image1

Heilige Seksualiteit

Het best bewaarde geheim van het gehele leven, is dat in onze seksualiteit de sleutel tot eenheid en onvoorwaardelijke liefde verborgen ligt.

Seksualiteit is echter vaak nog een zwaar beladen en emotioneel gekleurd begrip, want rond seksualiteit heerst nog regelmatig een persoonlijke taboesfeer, waarin wij ons zeer kwetsbaar kunnen voelen. Door duizenden lange jaren van dogmatische inprenting zijn wij van onze natuurlijke staat van beleven van onze seksualiteit afgedwaald en daardoor emotioneel gewond geraakt. Wij projecteren deze wonden en emotionele pijnen op elkaar, waardoor wij er niet in slagen om in liefde en eenheid met elkaar samen te leven.

Hét fundament voor een waardige seksuele ontwikkeling, waarin aandacht, toewijding en vooral respect de boventoon spelen, is een elementaire basis, die we in ons opvoeding meestal hebben gemist. Tegenwoordig is seks vaak verbonden met schuld, wordt uitgebuit of in schaamte stilgehouden. Dit is ontstaan, omdat we vaak onvoldoende inzicht hebben over de ware betekenis van onze seksualiteit. Seksualiteit was ooit een heilige verbintenis, een medeschepperschap met het Goddelijke. In onze seksualiteit liggen vele schatten en lagen verborgen die je kunt ont-wikkelen en ervaren, waardoor er een dieper inzicht en bewustzijn kan ontstaan. Je zult daardoor in staat zijn om de ware functie van onze Heilige Seksuele aard en de mogelijkheden die hierin verscholen liggen, te doorgronden.

Als je dit wilt omarmen, begint de reis altijd bij je zelf, in het bewust worden van je eigen blokkades, overtuigingen en concepten die zich hebben vastgezet op je seksualiteit. Want het is eerst nodig om de levensenergie in jezelf vrij te laten stromen, voor je een verdere verdieping in de seksualiteit met een ander kunt aangaan.

Je kunt deze leergang op individuele basis volgen, daarvoor starten we met zowel een mannen-, als een vrouwengroep. Maar je kunt deze reis ook samen met een partner aangaan. De uitgangswaarde van deze reis is, dat de ontmoeting met jezelf, onlosmakelijk is verbonden met de ontmoeting met de ander. Deze reis is gericht op het leren vanuit plezier en vreugde, want ons lichaam is verbonden met een genotsprincipe. Binnen deze reis zullen we echter niet uit de kleren gaan. Hoewel je de nodige praktische oefeningen mag verwachten, is het de bedoeling dat je in de veiligheid en intimiteit van je eigen omgeving deze meer praktische zaken aangaat met jezelf en/of een ander.

In het eerste jaar van deze leergang komen de volgende aspecten aan bod;

 • Belemmeringen op je seksualiteit vrijmaken uit ieder chakra
 • gewaar worden daarin, waar de energie zich heeft vastgezet in je lichaam, waardoor blokkades zijn ontstaan
 • overtuigingen, taboes, en concepten bewust worden, en transformeren
 • hoe werkt je lichaam (man en vrouw) in verbinding met seksualiteit nu eigenlijk precies?
 • ouder/kind aspecten die je hebt meegenomen vanuit je opvoeding
 • de effecten van schuld, schaamte en angst transformeren
 • moeder/hoer principe helen
 • ontwikkelen van innerlijke vrijheid, van waaruit je de wezenlijke ontmoeting met de ander kunt aangaan
 • zelfbeeld/eigenliefde
 • interactief ervaren, leren en bewust worden van je eigen lichaam en energieveld
 • veel praktische oefeningen en toepassingen die je thuis verder kunt uitbouwen

In het tweede jaar volgt een verdieping;

 • bewust geven en ontvangen
 • overgave
 • intimiteit/sensualiteit
 • contact met de Goddelijke Bron
 • lust omzetten naar genot
 • magisch tantra
 • bewuste penis en vagina ontwikkelen
 • eenheid, verbinding en samensmelting
 • Heilig huwelijk (eenwording met het Goddelijke)
 • Medeschepperschap met het Goddelijke

Deze jaargangen zullen begeleid worden door Isabella Sophia en Peter Wolvers

Doordat we beide onze reis afzonderlijk hebben gemaakt naar de heling van de seksualiteit in onszelf, is er in de reis samen een geïntegreerd bewustzijn ontstaan. Vanuit deze eigen doorleefde ervaring, hebben we mogen leren hoe seksualiteit, maar vooral Heilige Seksualiteit leidt tot een zeer plezierig en vervuld leven. Deze ervaringen willen wij graag delen met jullie delen.

Iedere leergang bestaat uit 12 dagen van 10 tot 17 uur, per maand is er een dag opleiding, zodat er alle ruimte is thuis het geleerde in de praktijk te brengen.
Data (eerste jaar) voor de mannengroep en vrouwengroep (vallen samen); 12 febr. 12 mrt. 7 april, 5 mei, 9 juni, 7 juli, 17 sept. 20 okt. 24 nov. 17 dec. 2015 en 14 jan en 9 febr. 2016
Maximaal aantal deelnemers voor de mannen/vrouwengroep is 12
Kosten zijn; € 122 per dag per persoon
Heb je nog vragen bel of mail dat gerust even naar; 035-7512030 of info@ananta.nl
Opgave voor deelname via de mail bij Isabella; i.albers@ananta.nl

image2

Vrouwencirkel voor meiden tot 30 jaar

Je bent hier niet om te lijden, te vechten, te overleven. Je bent hier op aarde om vreugde te ervaren, om te zijn die je bent en het wonder daarvan over je heen te laten komen. Jullie zijn prachtig zoals je bent, er is niets wat anders of beter hoeft. Alles is goed. Laat dat tot je doordringen. De essentie van de schepping is vreugde. Je bent hier niet gekomen vanwege een ernstig en zwaarwichtig doel, je bent gemaakt om vanuit vreugde, scheppingsdrang, een verlangen te ervaren en te onderzoeken wat het leven inhoudt. Jullie allen zijn de uitdrukking van de Goddelijke liefde en scheppingsvreugde, en daarom mag je dat ervaren, elk moment van de dag. Maak weer contact met die oorspronkelijke stroom, de scheppingsvreugde van het Goddelijke, dat door jullie allen heen stroomt.

Jullie maken het leven soms veel te ernstig en zwaar. Stel je eens voor dat je hier niet bent om een doel te bereiken, maar puur om jezelf te zijn, ja, ook in de donkere momenten, ook in de aspecten van jezelf waar je voelt dat het vastzit, het niet lekker loopt, ook dat mag er zijn! Het hoort erbij, het is deel van deze ervaring, deze complete ervaring van dualiteit, in al zijn facetten. Geloof dat het tot iets moois leidt, tot iets magisch, tot een nieuwe wereld. Jullie zijn steeds onderweg, er is geen vaststaand doel, geen blijvend eindpunt, je bent steeds onderweg. Geniet  nu eens van het onderweg zijn, dan vallen er zulke zware lasten van je af.

Ga maar naar binnen, de aarde in, hier word je gevoed, hier wordt er voor je gezorgd. Hier was je al zo lang weg. Vind in gedachten de weg weer naar binnen, de grot in. Laat je wiegen door de moeder, die je altijd al heeft verzorgd, maar die jij geleerd hebt niet meer op te zoeken. Vind de weg naar binnen, mooi kind van de kosmos en wees één, één met de aarde, één met de andere mensen, één met jezelf. Want we hebben jou nodig, jou licht, je liefde en je wijsheid. Daal af en neem de tijd voor jezelf, om je aan te passen aan en af te stemmen op de Godin in jezelf. Ontdek je oorspronkelijke zelf – deze was er altijd al. Dans, spring, leef het leven, geniet.

We starten deze reis speciaal voor meiden tot 30 jaar op woensdag 30 januari 2013. De vervolgdata zijn; 27 februari, 20 maart, 17 april, 22 mei en 12 juni, van 10.00 tot 17.00 uur. De laatste twee dagen plannen we nog gezamenlijk in. De kosten voor deze workshop bedragen €77 per dag (in tegenstelling tot €122 voor de reguliere vrouwencirkel). Je schrijft je in voor de hele workshopreeks van in totaal 8 dagen.

Heb je nog vragen of wil je je opgeven, stuur dan een e-mail naar i.albers@ananta.nl

(035) 751 20 30