Trainersopleiding Ananta-Opleidingen

Deze opleiding is bedoelt voor hen, die de kwaliteiten en talenten om kennis over te dragen in zich hebben en daarnaast plezier en passie ontlenen in het werken met groepen en groepsprocessen. Er zijn vier verschillende stromingen binnen deze training die aan de orde komen; didactiek, communicatie, energetische processen en lichaamsbewustzijn.

Didactiek;
Hoe draag je kennis op een goede didactische manier over. Verschillende manieren van leren en leerstijlen. Inzetten van humor. Hoe geef je een training vorm; opzetten van eigen trainingen en trainersmateriaal schrijven. Waar dient een goede training aan te voldoen. Afwisseling brengen in het aangereikte programma of lesstof. Balans tussen theoretische kennis en praktische vaardigheden.

Communicatie;
Helder waarnemen en observeren; communicatie op alle niveaus, presentatie en luisteren. Verhalen vertellen op een dusdanige manier dat je blijft boeien. Gebruik van de intonatie van je stem en hoe je taal kunt inzetten. Handvaten bij de vele zeer uiteenlopende zaken die je binnen groepsprocessen kunt tegenkomen. Durven pakken wat er komt en daar creatief mee spelen. Hoe ga je de diepte in met een groep. Geweldloos communiceren. Durven confronteren en confrontaties durven aangaan.

Energetische processen;
Groepsdynamische processen en energetische begeleiding van groepen. Onderstromen in de energie, ondersteuning en begeleiding geven op energetisch niveau. Omgaan met conflicten en energetische communicatie. Controle loslaten en durven te gebruiken wat er in de groep speelt, zonder de leerdoelen uit het oog te verliezen. Omgaan met de verschillende niveaus in een groep.

Lichaamsbewustzijn;
Bewustzijn op het lichaam is essentieel, omdat dit de vorm is waarin de mens zich uitdrukt.  Werken met lichaamstaal en lichaamsbewustzijn. Beweging en werken met adem, stem en klanken, uitdrukking geven aan wat er ingedrukt is. Het ontdekken en doorleven van die aspecten die je weerhouden om volledig in je lijf aanwezig te zijn en leren hoe mensen in de ervaring te brengen van integreren in het leven door het daadwerkelijk te doen.

Deze opleiding bestaat uit een eerste basisjaar van 12 vrijdag ochtenden, met eventueel naar behoefte een verdiepingsjaar. Na het basisjaar ben je in staat om workshops en trainingen zelfstandig neer te zetten en te begeleiden.

Tijden van 9:30 tot 14:00 uur (half uur pauze) Kosten per ochtend zijn € 77,00

Trainers; Isabella Sophia, Peter Wolvers, Jasja van den Brink en Elselien de Wolf

Deze training start één maal per jaar bij een minimale aantal deelnemers van 6 en een maximaal aantal van 12 deelnemers per groep. Data; 22 jan. 12 februari, 18 maart, 22 april, 27 mei, 17 juni, 15 juli, 16 sept., 14 okt., 11 nov., en 9 december 2016 en 20 januari 2017

Ben je geïnteresseerd?
Voor meer informatie, data of inschrijving; mail; info@ananta.nl of telefoon; 035-7512030

AanmeldenContact opnemen

(035) 751 20 30