Training Bewust Communiceren

“Wees je bewust van de behoefte, achter de woorden die je uitspreekt”

In den beginne was het Woord, en woorden zijn een uitdrukking van onze gedachten en gevoelens. Al deze gedachten en gevoelens creëren en manifesteren zich in de wereld waarin jij nu leeft. Des te bewuster je bent van deze gedachten en gevoelens, des te bewuster kun je communiceren: Ken u zelve!

Communicatie is basaal gezien niets anders dan een zender, die een boodschap communiceert naar een ontvanger. Dit lijkt heel eenvoudig, maar uit eigen ervaring weten we ongetwijfeld dat het communicatieproces niet zo eenvoudig is. We denken vaak dat we een heldere boodschap uitzenden, maar dan blijkt dat de boodschap bij de ontvanger anders aan komt dan wij in gedachten hadden. Waardoor verwarring en miscommunicatie kan ontstaan.

Door te communiceren doen we ons best om een gemeenschappelijke betekenis te creëren, maar ons model van de wereld (onze bril waardoor we de wereld bekijken) ziet er net iets of zelfs behoorlijk anders uit dan het wereldmodel van de ander. Dit heeft te maken dat de Informatie deels bewust, deels onbewust gegeven, ontvangen en geïnterpreteerd wordt.

Veel van de lading die je bij je draagt is oud en niet meer functioneel in je leven. Maar al die ballast die je bij je draagt, stuur je wel (verbaal en/of non-verbaal)!mee met je communicatie
Het doel van deze training is allereerst gericht op het krijgen van bewustzijn op, en het transformeren van deze on(der)bewuste delen en daarnaast op het toepassen en integreren ervan in je dagelijkse leven.

Onderwerpen van de training;

  • Lichaamstaal
  • Ladingen/oordelen/verwachtingen
  • Stemgebruik
  • Mimiek
  • Verborgen agenda’s
  • Ademhaling
  • Authenticiteit

Groepsgrootte: minmaal 8, maximaal 12
Data eerstvolgende trainingen: 4 november en 4 december 2014
Kosten: € 188 voor 2 dagen
Trainer: Isabella Sophia

AanmeldenContact opnemen

(035) 751 20 30