Masterclass voor therapeuten

Op dit moment bewegen we steeds dichter naar de 5e dimensie toe en dat betekent dat veel oude pijn in de mensheid zichtbaar wordt en naar buiten wordt gebracht. In deze tijd van grote veranderingen en toenemende complexiteit, wordt er van therapeuten verwacht dat ze op een dieper niveau cliënten kunnen begeleiden. Om met je cliënt dieper te kunnen gaan, zul je zelf de uitdaging hebben om verder in jezelf af te dalen om je eigen ziel te helen. Naast de transformatie processen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, is er nu een overgang naar transmutatieprocessen en dat betekent werken op het zielsniveau van de cliënt.

Binnen deze masterclass nodigen we je uit, om door het ervaren en doorleven van je eigen proces, nieuwe lagen van bewustzijn aan te spreken. We vertalen de oude geneeswijzen vanuit het sjamanisme, de Chinese meridiaan leer en de Indiase chakra-psychologie naar moderne, makkelijk en praktische methodieken.

Datgene wat je leert is dus direct toepasbaar in de praktijk, en we verwachten dat je het geleerde integreert in je eigen leven en inzet in het werken met je cliënten.

De onderwerpen die binnen deze masterclass aan bod komen zijn;

 • Verdieping en verdere bewustwording van de energetische processen tussen cliënt en therapeut
 • Etherische chirurgie
 • Chakra psychologie met als onderwerpen de achterkant van de chakra’s en Hara systeem en wezensster
 • Werken buiten het tijd/ruimte continuüm en vanuit de multidimensionale werkelijkheid
 • Lichaamsbewustzijn en lichaamsgerichte psychotherapie en adem en stemwerk
 • Werken met trillings- en licht frequenties
 • Helen van bloedlijnen en familiepatronen
 • Helen van zielewonden en losmaken van zielscontracten
 • Leren werken met diepgaande Sjamanistische technieken o.a. soul retrieval
 • Verdieping in de Archetypische psychologie en Universele Wetten van energie
 • Creatie van je eigen werkelijkheid

Docenten;
Isabella Sophia; Archetypische psychologie, sjamanisme, werken met Universele wetten en zielewonden/contracten
Peter Wolvers; chakra-psychologie, sjamanisme, praktisch werken met energetische processen en meridiaan leer
Elselien de Wolf; lichaamsbewustzijn, lichaamsgerichte psychotherapie en adem- en stemwerk
Mark Hoek; etherische chirurgie, chakra psychologie en sjamanisme
Tessa Visch; multidimensionale werkelijkheid

De masterclass is een jaar programma van 12 lesdagen met gemiddeld 1 opleidingsdag in de maand op de dinsdag. Locatie; Ananta-Opleidingen Lange Brinkweg 11-A in Soest.
Tijd van 9:30 tot 17:00 uur

Kosten zijn €122 per dag en de volgende masterclass start weer in september 2014. Data; 23 Sept., 21 Okt., 11 Nov. 9 Dec. 2014 en 13 Jan., 10 Feb., 10 Mrt., 31 Mrt., 21 April, 12 mei, 2 juni, en 30 juni 2015.

Ben je geïnteresseerd, neem dan even contact op met Isabella Sophia via info@ananta.nl of telefoon; 035-7512030

AanmeldenContact opnemen

(035) 751 20 30