Kinderen van deze tijd

Kinderen met PDD-NOS, ADHD, ASS, autisme, dyslexie en andere ‘stoornissen’ stellen hogere eisen aan de opvoedkwaliteiten, belasting, verdraagzaamheid en inzet van ouders dan het ‘gemiddelde’ kind. De kans bestaat op een negatieve spiraal in de interactie tussen het kind en zijn sociale omgeving. Hierdoor wordt de ontwikkeling van het kind en het psychosociale evenwicht binnen het gezin bedreigd en verslechtert de prognose voor het kind.

Veel van deze kinderen passen niet goed in de structuren van onze maatschappij, hebben moeite op school en passen zich moeilijker aan aan de normen die worden gesteld. Ouders kunnen deze kinderen vaak niet peilen en lopen met hen van therapeut naar therapeut op zoek naar een oplossing voor hun kind en hun gezin. Een dergelijk kind voelt zich heel vaak ‘anders’, heeft problemen met de concentratie en moeite met het opnemen van informatie.Belangrijk voor deze kinderen is dat hen geleerd word hoe ze hier zelf op een goede manier mee om kunnen gaan, zodat boosheid en frustratie verdwijnen en ze weer gewoon kind kunnen zijn. Op school ontstaan er vaak problemen met het automatiseren van letters en cijfers waardoor resultaten achterblijven. Dit is van invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Als je vaak te horen krijgt dat je een taak weer niet goed hebt uitgevoerd, zal dat uiteindelijk ten koste gaan van het zelfvertrouwen. Het kind gaat denken; ‘Ik kan het toch niet’ of ‘Ik ben niet goed genoeg’.

Ananta heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan bij het begeleiden en behandelen van deze ‘nieuwe’ kinderen. Vaak wordt er gedacht dat deze kinderen een overschot aan energie hebben, doordat ze zo druk en overprikkeld zijn. Het tegendeel blijkt verrassend genoeg waar te zijn, want uit onze metingen blijkt iedere keer weer dat deze kinderen een zwaar uitgeput systeem hebben en dus letterlijk oververmoeid zijn. Ze hebben, als het ware een emmertje van maar drie liter, waar we proberen tien liter in te gieten, waardoor ze voortdurend over stromen en alles wat teveel is direct weer naar buiten gooien. Met de inzet van onze methodieken heffen we de blokkades in het lichaam op, waardoor de emmer niet meer over loopt, maar de inhoud kan doorstromen en opgenomen worden. Zodoende vullen we de uitgeputte energie aan en herstellen we de balans in het kind.

Vaak is er na een behandeling al direct resultaat te merken, leerresultaten verbeteren aanzienlijk en je ziet deze kinderen ‘groeien’ in hun ontwikkeling en zelfvertrouwen. Ze gaan het naar school gaan zelfs weer leuk vinden!
De kinderen worden aanvullend ondersteund met natuurlijke middelen zoals celzouten (die onder andere de energie aanvullen en inslapen en doorslapen stimuleren) en bloesems die goed passen bij hun gevoelige systeem en afgestemd worden op de hulpvraag van het individuele kind.

Lees hier ook het verslag van een moeder en haar ervaring met onze methodiek.

(035) 751 20 30