Coaching persoonlijke ontwikkeling met Ananta

Vraagstukken waar je niet alleen uitkomt, met betrekking tot bijvoorbeeld je relatie, je leven, loopbaan of familie vragen soms om de ondersteuning van een coach. Een coach die samen met jou kijkt hoe jij jezelf verhoudt tot jouw omgeving en wat jouw rol daarin is.

De coaching-methodieken die binnen Ananta ontwikkeld zijn, zijn een integratie van Westerse en Oosterse werkvormen. Onze manier van werken is praktisch gericht, waardoor structurele veranderingen snel realiseerbaar zijn.

Wij werken vanuit de intentie dat je jouw leven weer in eigen handen neemt, zodat je vanuit je persoonlijke drive, wensen en behoeften de door jou geformuleerde doelen ook daadwerkelijk behaalt.

De enige zekerheid die je hebt is dat het leven voortdurend verandert.

(035) 751 20 30