Persoonlijke ontwikkeling en bewustwording

Iedereen heeft periodes in zijn leven dat hij worstelt met een probleem, zich niet begrepen voelt, slecht slaapt, veel piekert, zich moe en neerslachtig voelt, geen doel heeft of zijn doel uit het oog verloren is. Dit kan zich uiten in allerlei (vage) fysieke of emotionele klachten. Soms zit je, bewust of onbewust, zo vast in oude gedrags- en denkpatronen dat je je gewoon niet gelukkig voelt. Het kan ook zijn dat je bewust wilt werken aan groei en verdieping van jezelf, of begeleid wilt worden bij een verlies- of veranderingsproces of een nieuwe fase in je leven. Ondersteuning in de vorm van coaching of therapie kan dan uitkomst bieden.

Ananta bestaat uit een netwerk van coaches en therapeuten die werken vanuit een integrale benadering. Zij hebben het beste uit de reguliere en complementaire geneeskunst geïntegreerd in een eigen, unieke begeleidingsvorm. Werken vanuit een integrale benadering letterlijk werken met het geheel van lichaam, ziel en geest. De totale mens staat centraal en wordt als zodanig benaderd en behandeld. Alle niveaus komen aan de orde: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel/inzicht niveau.

Werkwijze

Voordat een begeleidingstraject echt van start gaat maken we eerst een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis en onderzoeken we samen wat jouw daadwerkelijke hulpvraag is. Vaak is datgene waarmee je worstelt een symptoom van een onderliggend probleem. In onze begeleidingstrajecten kiezen we ervoor om dat onderliggende probleem aan te pakken en niet om de symptomen te bestrijden. Het grote voordeel van het probleem bij de bron aanpakken is dat de bijbehorende symptomen verdwijnen en de begeleiding intensief maar kortdurend kan zijn. Dit werkt kostenbesparend en er wordt een daadwerkelijke omslag (transformatie!) door jou gemaakt.

Het belangrijkste verschil tussen coaching en therapie is:

  • Coaching is gericht op de interactie tussen jou en je omgeving.
  • Therapie is gericht op de interactie tussen jou en jezelf.

Klik hier voor meer informatie over begeleidingstrajecten.

De vicieuze cirkel

Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken.

Blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht.

Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht.

Blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd.

Als ik blijf geloven wat ik altijd heb geloofd.

Blif ik doen zoals ik altijd heb gedaan.

Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan.

Blijft mij overkomen wat mij altijd overkomt.

(Schrijver onbekend)

(035) 751 20 30