Ananta in een nieuwe jas

Dit jaar bestaat Ananta 10 jaar en, zoals gebruikelijk bij een slang, legt ze haar oude huid af om een nieuwe en verbeterde versie van zichzelf te laten zien.

Wij hebben onze oude huid afgelegd en een nieuwe huid gekozen, bestaande uit een nieuw logo, andere kleuren  en een moderne website, passend bij de ontwikkelingen van deze tijd. De uiterlijke verandering is echter niet de enige verandering: Achter de schermen zijn we druk bezig om de professionaliteit en kwaliteit die we de afgelopen 10 jaar hebben neergezet, verder uit te bouwen.

Er is grote zorg over de gezondheidzorg; de kosten lopen steeds verder op en er is een steeds groter gebrek aan goed opgeleid personeel. Daarnaast lijkt het of er steeds meer mensen ziek worden en nemen ook de welvaartsziekten hand over hand toe. In Engeland bijvoorbeeld zorgt de morbide obesitas problematiek voor een kostenpost van 7 miljard pond extra, bovenop de kosten van de huidige gezondheidszorg! Burn-out en stress-gerelateerde aandoeningen zijn een steeds groter probleem in het bedrijfsleven, omdat ze voor langdurig verzuim en daardoor grote kostenposten zorgen. Het is crisis, en we kunnen de keuze maken om in de angst te blijven zitten of we gaan kijken naar werkelijke oplossingen.

Veranderingen zijn van groot belang, waarin we worden uitgedaagd om daadwerkelijk te veranderen en dat vraagt meer van ons, dan het aantrekken van een andere jas; het vraagt om evolutie. Dat betekent het omarmen  van een ander beleid en een nieuwe visie, en dat betekent dat we mogen gaan kijken naar een manier waarop we ziekten kunnen gaan voorkomen.  Dat vraagt o.a. om preventie, om methoden die in staat zijn ziekten vroegtijdig te signaleren, voordat ze zich daadwerkelijk manifesteren.

Natuurgeneeswijzen zijn bij uitstek geschikt voor preventie, en daarin ligt de uitdaging voor de individuele mens, bedrijven en overheid, om ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg voor de eigen gezondheid. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen de reguliere en complementaire geneeskunst, waarbij integratie van deze twee werelden van belang is. Voor het bedrijfsleven betekent het dat gezonde bedrijfsvoering en duurzaamheid essentieel zijn om ook in de toekomst te blijven bestaan.

Dat is de reden dat we met Ananta Opleidingen, in samenwerking met andere HBO-opleidingen en de FONG, bezig zijn om uit  te groeien naar een bachelor- en masteropleiding in de Natuurgeneeskunde.

Ananta heeft de afgelopen 10 jaar hard gewerkt om deze nieuwe visie uit te dragen, vorm te geven en mensen op te leiden die op deze wijze te werk gaan. Het is tijd om het anders te doen, om te leren van het verleden en daardoor in de toekomst te zorgen voor een goede gezondheid in de meest brede zin van het woord; duurzaamheid, verantwoordelijkheid en preventie!

(035) 751 20 30