Workshops

Vanuit gezonde bedrijfsvoering organiseren wij een serie workshops om ondernemers en/of managers te laten voelen wat het gedachtengoed van werken vanuit holistisch principe voor hem/haar kan betekenen. De workshops zijn gericht op bewustwording.

14 januari 2013: Motiveer uw medewerkers

In deze training zal de ondernemer leren wat de invloed is van motivatie op het (eigen) functioneren en wat hiervan de gevolgen zijn. Termen die hierbij aan bod zullen komen, zijn: interpersoonlijke stijl, zelfvertrouwen, mensgerichtheid, taakgerichtheid, motiverende en demotiverende factoren op het werk en daarbuiten.

De training bestaat uit twee praktijkoefeningen. In de eerste oefening zal de ondernemer, door een uitgebreide vragenlijst in te vullen, ontdekken welke interpersoonlijke stijl hij/zij heeft en wat de gevolgen hiervan voor de motivatie zijn. In de tweede oefening draait alles om het daadwerkelijk ondervinden van de directe gevolgen van motivatie op de eigen prestaties.

11 februari: Communiceren binnen uw onderneming

In deze training zal in het kort worden uiteengezet wat moet worden verstaan onder ‘communicatie’. Termen die hierbij in ieder geval aan bod zullen komen, zijn: effectief luisteren, het verschil tussen horen en luisteren, verbale en non-verbale communicatie, communicatiemethodes en context, geven van instructies. De training bestaat uit vier praktijkoefeningen.

In een eerste oefening zal worden nagegaan welke barrières voor effectief luisteren de ondernemer in de praktijk ondervindt. Hij/zij krijgt tips voor het verbeteren van de eigen luistervaardigheden. In de tweede oefening leert de ondernemer welke (communicatie)problemen hij/zij kan tegenkomen bij het krijgen, hebben en behouden van medewerkers. In de derde oefening wordt, in de vorm van een rollenspel, daadwerkelijk geoefend met het voeren van een gesprek. De ondernemers zullen daarbij ervaren hoe belangrijk het is dat er werkelijk sprake is van tweerichtingscommunicatie. In de laatste oefening worden de belangrijkste aandachtspunten aangegeven voor het geven én ontvangen van instructies.

Praktische informatie:

De workshops beginnen om 19.00 uur en duren tot 22.00 uur.

Ontvangst vanaf 18.15 uur met (hartig) hapje en broodje.

Locatie: Ananta Opleidingen, Lange Brinkweg 11a, 3764 AA Soest.

Kosten per workshop: € 145,00 per deelnemer.

Voor meer informatie of aanmelding bel (035) 751 2030 of mail naar info@ananta.nl.

(035) 751 20 30