Menselijk kapitaal

Het is voor zowel de individuele medewerker als voor een organisatie belangrijk om tot een open en resultaatgerichte wisselwerking te komen. Net als in elke relatie is het goed om met een zekere regelmaat de balans op te maken.

Het is van belang dat de mensen binnen een organisatie zichzelf optimaal kennen, want als mensen hun doen en laten analyseren, leidt dat tot verrassende inzichten. Ananta Advies houdt mensen de spiegel voor van hun eigen gedrag. Dit creëert openingen tot een eerlijker, meer gerichte communicatie en van daaruit tot een doeltreffender samenwerking.

Vaststellen wat er moet gebeuren in het kader van ontwikkeling is één stap. De meest essentiële stap is echter van constatering naar werkelijk doen in de praktijk. Met behulp van een op het individu afgestemd begeleidingstraject wordt de medewerker gestimuleerd zelf proactief zijn/haar ontwikkelingsaspecten te (h)erkennen en er vorm aan te geven. Dit gebeurt via het zelf ontdekken en integreren van de geformuleerde leerdoelen. Hierbij zal een koppeling worden gemaakt tussen kunnen, willen, mogen en daadwerkelijk doen.

(035) 751 20 30