Financiën

Het financieel resultaat is het eindresultaat van het op een adequate manier inzetten van het menselijk kapitaal en het op juiste wijze inrichten van de bedrijfsprocessen. Indien opvolging wordt gegeven door een marktpositionering, vanuit een heldere visie, die gedragen wordt binnen de organisatie door alle medewerkers.

(035) 751 20 30