Bedrijfsprocessen analyseren en in kaart brengen

Van belang is om duidelijkheid te krijgen over de manier van aansturen van zowel de menselijke als de technische processen. De beste resultaten worden behaald door beide processen op een goede manier te laten samenwerken. Hiervoor worden diversen methodieken gebruikt om inzicht te krijgen in de missie, drijfveren, doelen en de te nemen acties. De kracht van Ananta ligt in het daadwerkelijk realiseren van de beoogde doelen op de korte en langere termijn.

(035) 751 20 30