Beroepsverenigingen

De VBAG
imageDe afkorting VBAG staat voor Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Wij zijn een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.
Sinds 1984 zorgt de VBAG in uw belang dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij mee professionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd. Door middel van o.a. strenge selectiecriteria waaronder opleiding, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en de verplichte bij- en nascholing is in de loop der jaren een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd.
Voorts spannen wij ons in om de natuurgeneeskunde een vaste plek in de gezondheidszorg te geven en zoeken wij daartoe actief het overleg met beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en andere relevante partijen.

Onze visie
imageWij willen samen met onze paramedisch natuurgeneeskundig therapeuten een bolwerk vormen van hoogwaardig kwalitatieve therapeuten, om in Nederland binnen enkele jaren te bewerkstelligen dat er een betere balans komt tussen de reguliere en natuurgerichte gezondheidszorg. In het belang van therapeut, consument en zorgverzekeraar streven wij naar een betaalbare natuurgerichte gezondheidszorg van hoge kwaliteit.

Wij willen ervoor zorgen dat de consument een eerlijke, heldere en oprechte beeldvorming krijgt over natuurgerichte gezondheidszorg en hen het vertrouwen geven dat ze op een natuurlijke manier met gezondheid bezig kunnen zijn. We streven simpelweg naar keuzevrijheid voor de consument als het gaat om gezondheid.

(035) 751 20 30