4 dagen bijscholing Archetypische Psychologie

Een aantal van de belangrijkste pijlers van therapie waaruit 90 procent van alle klachten voorkomen zijn; alles rondom conceptie/zwangerschap/geboorte en stervenservaringen, waarbij vooral het onverwerkte sterven een grote doorwerking heeft. Al deze trauma’s restimuleren een onderliggende kern die in iedere incarnatie weer terugkomt, tot men in staat is de onderliggende zielenwonden te herkennen en te helen. In deze dagen, leer je vooral de dieper liggende kern achter alle trauma’s te ontsluiten en krijg je handvaten aangereikt om deze ook te helen. Deze bijscholing is een aanvulling en verdieping voor therapeuten die zich bezighouden met regressietherapie.

1e dag 29 september 2017 sterven en stervensprocessen en de doorwerking van onverwerkt sterven uit vorige levens. Homing (weer thuiskomen en je thuis voelen op aarde, incarneren)

Er is veel angst rond het sterven, doodsangst wordt vaak gezien als de onderliggende kern van alle angsten die we in ons leven tegenkomen.  Dit heeft als gevolg dat niet iedereen op een goede manier door het sterven heengaat. Als men niet goed sterft, ontstaan er allerlei vormen van blijven rondhangen of rondzwerven, al dan niet bewust. Het is dan ook erg belangrijk om je cliënt tijdens de sessie goed door het sterven heen te laten gaan als je bij een vorig leven uitkomt. Vaak zijn problemen uit het huidige leven de oorzaak van een slecht of onvolledig sterven uit een vorig leven(s), wat grote invloed heeft op de incarnaties die daarna komen, omdat een deel van de ziel vast blijft zitten in de dood. Vaak komt het ook voor dat mensen zich niet thuis hier op aarde door vervreemding en verlangens doe voortkomen uit onverwerkte stervensprocessen.

2e dag 20 oktober 2017 conceptie/zwangerschap/helen van je voorouderlijke bloedlijn

Veel restimulatie van trauma’s uit vorige levens vindt plaats tijdens de zwangerschap en de geboorte zelf. Zwangerschap en geboorte blijken zo vaak een schakel te zijn tussen trauma’s van vorige levens en problemen in dit leven, dat we vermoeden dat deze schakel noodzakelijk is om je de weg te wijzen naar de onderliggende kern van de zielenwond. Heling van de voorouderlijke bloedlijnen is een methodiek die je kan inzetten, wanneer er steeds een terugkerend patroon zichtbaar word in de leven(s) van je cliënt. Dit patroon halen we in zijn geheel uit de voorouderlijke bloedlijn waardoor er een diepe heling kan plaatsvinden die een grote positieve doorwerking heeft op het leven van je cliënt.

3e dag 16 maart 2018 uitgebreide geboorte sessie

Je kunt een geboortesessie in principe voor bijna alle problemen gebruiken waar je cliënt mee komt, mits je van tevoren goed exploreert wat het onderliggende probleem of het kernprobleem is. dat is van belang omdat dan de onderliggende en terugkerende patronen zichtbaar worden en duidelijk wordt waar de cliënt steeds weer opnieuw vastloopt. Met deze geboortesessie haal je de patronen die je in je huidige leven hebt ontwikkelt eruit, ontstaat veel inzicht en een diepe heling en voelt je je daadwerkelijk ‘herboren’.

4e dag 6 april 2018 helen van zielenwonden, soulretrievel en werken met de Alpha en de Omega, slachtoffer en daderlevens.

Wanneer je op zoek gaat naar je zielenwonden, begeef je je in de niet fysieke wekelijkheid, je gaat voorbij het sterven, oftewel door de dood heen en weer terug. Wanneer je er aan toe bent om een zielenwond te helen, heeft dit verregaande consequenties voor de heel wording van jezelf. Je wordt hierdoor in een proces getrokken die leermomenten biedt om de wond en de bijbehorende patronen die al eeuwen in je levens doorwerken volledig te kunnen helen. Belangrijk is hierin het begrijpen dat de zielenwond niet helemaal tijdens een sessie kan worden geheeld, maar deels dient te worden geïntegreerd in het leven zelf. Door het toepassen van de Alpha en de Omega, verander je het begin (Alpha), daar waar de kern is ontstaan en daarmee de uitkomst (Omega), deze uitkomst ben je zelf en de diepe heling ervan werkt dus in je huidige leven.

Lessen worden gegeven op de locatie van Ananta opleidingen; Lange Brinkweg 11-A tijden 9:30 tot 17:00 uur. Je hebt tussendoor een uur lunch pauze en je mag de lunch zelf meenemen. Trainer Isabella Sophia

Kosten € 111 per dag, (ex)studenten van Ananta krijgen korting en betalen € 99 per dag

Opgave via de mail; i.albers@ananta.nl

(035) 751 20 30